Нека Твоје књиге, приче и друге објаве, буду и убудуће поуке и поруке, које забављају, подстичу на размишљање и показују да су то наше истине, да не говоре, само, нама и о нама, него из нас. Срећан Ти рођендан! Milan Gačić