Savršeno mi je “legao” ovaj tekst. I obožavam ovu pesmu o Božiću. Nataša Milosavljević Čičić