Precizno, u srž pogođeno, a obrazloženo jasnim i nedvosmislenim rečima, da ne razume i ne slaže se sa iznetim gledištem i stavom samo onaj “ko NEĆE da shvati” jer iz nekih ličnih i uskogrudih interesa to mu jednostavno ne odgovara…Ovo je ko zna koja u nizu Igorovih jasnih, pitkih i elokventnih objava, u kojima se bavi suštinskim, a na žalost po nas sve, teškim životnim pitanjima, mada to mnogi ne shvataju… Oni koji imaju svoj stav u vezi sa temama i pitanjima koje Igor tretira,prateći njegov pisani sveukupni rad, ili ukoliko to nisu u mogućnosti prateći makar njegove periodične objave, u nekom svom slobodnom vremenu, imaju divnu priliku da iznova prispitaju sebe i svoja gledišta. A ukoliko ih nemaju, ni stava ni gledišta, niti su “odabrali stranu”, ovo je prilika da se zapitaju u kojoj meri su oni kao ljudi društvena i socijalna bića…Puno pozdrava za Igora i sve one koji, kao ja, prate njegov rad i imaju čast i zadovoljstvo da se smatraju njegovim drugom, prijateljem, pa i obožavateljem pisane reči… Uzdravlje!!! Sasa Stanisic