Прочитао сам ”Источке приче”. ”Де си баће” је импресиван текст, достојан М.Бећковића.Записао си (у ствари, као да си нацртао) на најупечатљивији начин свакодневни живот Источана. Видим да има много специфичних речи, израза, реченичних конструкција.То би, вероватно, било интересантно и за језичко одељење САНУ, знам да се баве прикупљањем овакве језичке грађе. Само, како им то предочити? Требало би негде да прибележиш и речник мање познатих речи и топонима. А мени би требало и акцентовање појединих речи за аутентично читање, тј. изговарање. И остале ”цртице из твоје мчадости” су врло добре, препознајем многе детаље и у својој младости. Само кад ова песма на унутрашњој страни корица не би била тако безнадежна, као што ће бити. Ипак, није орочена, па можда… ипак…некад… Много поздрава и успешног писања, жели ти М. К.