Џога

Ђурађ ми је донео нову књигу’ВРЕМЕ ЗЛИХ ПАСТРМКИ’ Ни један писац,није таквим језиком описао повест својих предака и потомака.Савремено – а читко.Дубоко – а питко.Мајсторски одрађено.Читав век је сместио у нешто што читалац осећа као дан и ноћ.Стварно изванредна прича о градитељима и ствараоцима. Реч је о новој књизи Игора М.Ђурић