Очева смрт

Ово ти је фантастично, то нам недостаје, ово ти је катарза. А. 04: 47