МОНДИЈАЛИСТА ИЛИ ПАТРИОТА – толеранц%

Призивање нетолеранције је први корак ка призивању ужаса рата. Систем једначина је тривијалан: толерантни Србин + толерантни Хрват (Шиптар,…) = сарадња нетолерантни Србин + нетолерантни Хрват (Шиптар,…) = крвопролиће Сусрет 2 толеранције доводи до обостраног напретка, сусрет 2 нетолеранције до рата и горе побројаних ужаса – ножа под грлом, силовања, згаришта…