Време злих пастрмки

Роман је аутобиографски, биографски, национално биографски, свевремен, ово времен и универзалан. Аутор је роман написао за свега пет дана, али можемо рећи да је суштина овог правог уметничког дела сазревала деценијама, онако како су се одвијали бурни догађаји на овим просторима и судбина самог аутора. Р.В.