Вечити рат

Каква књига!!! Очи ми је отворила!!! Дејан, САД